«Мистецтво» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автор: Масол Л.М.

У підручнику висвітлено особливості мистецтва минулого — від давніх цивілізацій до кінця XIX століття. Він ознайомлює з художніми цінностями різних епох та шедеврами архітектури, скульптури, живопису, музики, що збагатить естетичний досвід учнів.

Учні зможуть навчитися:

  • розрізняти стилі та напрями мистецтва;
  • аналізувати та порівнювати твори українського та зарубіжного мистецтва;
  • інтерпретувати та оцінювати художні явища;
  • висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до художніх творів.

У підручнику реалізовано ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ та КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ — подано творчі завдання, різні за типом складності та характером діяльності, які кожен учень може вибрати відповідно до свого рівня навчальних можливостей. Також запропоновано ІНДИВІДУАЛЬНІ й КОЛЕКТИВНІ ПРОЕКТИ, виконуючи які учні зможуть здійснити дослідницькі пошуки. До варіантів художньо-практичних завдань подано педагогічні малюнки, що актуалізують уявлення учнів про алгоритм виконання завдань, сприяють самостійності та впевненості. У додатку підручника вміщено ноти та тексти пісень.

Перевірити свої досягнення у вивченні предмета учні зможуть за допомогою ВІЗУАЛЬНИХ ТЕСТІВ.